Asociaţia Metropolitană de Transport Public Cluj s-a constituit în anul 2013 în scopul înfiintării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionarii în comun a serviciului de transport public pe raza de competeţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiintării, modernizării şi/sau dezvoltării, dupa caz a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului, pe baza Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public.

Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt Municipiul Cluj-Napoca, UAT Comuna Floreşti, UAT Comuna Chinteni, UAT Comuna Apahida, UAT Comuna Baciu, UAT Comuna Ciurila iar ulterior a aderat şi UAT Comuna Feleacu. La finalul anului 2020, in AMTPC a aderat si UAT comuna Gilau. In anul 2023, in AMTPC, au aderat UAT Aiton si UAT Petrestii de Jos.

Membrii asociaţi declară că interesul comun care a stat la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport public, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de transport public.